Algemene voorwaarden

Zussenclub of “zussenclub.nl” is een website door Zussenclub (hierna: Zussenclub). Zussenclub beheert en exploiteert “zussenclub.nl”. Dit document onderbouwt jouw relatie tot Zussenclub. Deze algemene voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die Zussenclub (KVK: 80732089) met jou (als consument) sluit.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Betalingen
De (totale) prijs (inclusief BTW) van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice; Mollie B.V.. Zij verzorgen de betaalservice voor Zussenclub. Op al onze bestellingen gelden standaard €0,99 verzendkosten, tenzij anders staat aangegeven.

Artikel 2 – Leveringen
Wij leveren jouw product(en) af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Dit kan het factuuradres zijn, maar een apart leveradres kan ook worden ingevoerd. Zodra je pakket is verzonden is wijzigen van dit adres niet meer mogelijk. PostNL verzorgt de distributie van onze bestellingen. Bij elke bestelling ontvang je een track & trace code. De levering van producten hangt samen met hoeveelheid en complexiteit van de bestelling. Bij elk product staat een minimum te bestellen aantal en een maximale levertijd. Aan deze levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Echter streven we ernaar elke bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Mocht je bestelling vroeger of later worden verwachten, dan streven we ernaar dit zo goed mogelijk te communiceren.

Artikel 3 – Retour/herroepingsrecht
Retourneren is helaas niet mogelijk. Om de gezondheid van onze klanten, derde partijen en onszelf te waarborgen nemen wij geen geretourneerde producten in ontvangst. In de tijd van een pandemie is het risico op besmetting door de overdracht van het virus op materialen te hoog.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 5 – Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar hi@zussenclub.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen twee dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 6 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met je sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.

Privacybeleid
Onze Privacybeleid, die uitlegt hoe we jouw informatie verwerken en gebruiken, kun je hier vinden.

Voor vragen neem je contact op met hi@zussenclub.nl of ga je naar deze pagina.